Bagaimana Cara Menghubungi Para Wali

Sungguh sangat senang apabila kita bisa menelphone orang-orang yang kita cintai, keluarga, istri, dan anak-anak kita. Lalu bagaimana senangnya kita jika bisa menelphone para wali-wali Allah. Bukan hanya kebahagiaan dunia, tetapi kebahagiaan akhirat juga akan kita rasakan, insyaAllah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, “Siapa orang yang tidak pernah duduk dengan orang arif (sholeh) makaLanjutkan membaca “Bagaimana Cara Menghubungi Para Wali”

Menilai Nilai Diri Dihadapan Allah Di Dalam Shalat Kita

Menilai Nilai Diri Dihadapan Allah Di Dalam Shalat KitaApabila kita ingin mengetahui setinggi apa maqam (kedudukan) kita di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kita menjalankan shalat. Apakah kita bersungguh-sungguh dan berusaha melakukannya dengan sempurna atau sekedar menjalankannya. Ibnu Athaillah berkata, “Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadzili r.a. mengatakan, ‘Keadaan dirimu bisa diukur melalui shalat, Apabila engkau meninggalkanLanjutkan membaca “Menilai Nilai Diri Dihadapan Allah Di Dalam Shalat Kita”

Cara Mudah Berkumpul Dengan Para Nabi Dan Wali-Wali Allah

Cara Mudah Berkumpul Dengan Para Nabi Dan Wali-Wali Allah. Setiap dari kita pasti ingin bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Bagaimana tidak, orang-orang soleh akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan di alam akhirat. Mereka dimuliakan Allah dengan berbagai macam bentuk-bentuk kenikmatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Tidak semua orang bisa menjadi orang soleh. Butuh perjuangan yang tidak mudahLanjutkan membaca “Cara Mudah Berkumpul Dengan Para Nabi Dan Wali-Wali Allah”