Rasul Tetap Memerintahkan Sahabatnya Yang Buta Untuk Pergi Ke Masjid, menunaikan Shalat Berjama’ah

Rasul Tetap Memerintahkan Sahabatnya Yang Buta Untuk Pergi Ke Masjid, menunaikan Shalat Berjama’ah. Pada suatu hari, Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta, mengadu kepada Rasulullah Saw. “Ya Rasulullah, tiada seorang penuntun bagiku yang menolongku untuk mengantarkanku ke masjid. Maka berilah keringanan bagiku untuk shalat di rumah”. Mendengar keluhan Abdullah bin Ummi Maktum, RasulullahLanjutkan membaca “Rasul Tetap Memerintahkan Sahabatnya Yang Buta Untuk Pergi Ke Masjid, menunaikan Shalat Berjama’ah”

Perlakuan Istimewa Rasulullah Kepada Wanita-Wanita Yang Telah Mengasuhnya

Perlakuan Istimewa Rasulullah Kepada Wanita-Wanita Yang Telah Mengasuhnya. Allah telah mengatur jalan hidup Muhammad Rasulullah Saw. Di awal kehidupannya, karena tradisi, beliau tak menyusu kepada ibunya, Aminah, melainkan seorang wanita dusun yang mulia, Halimah As-Sa’diyah. Selayaknya ibu kandung, Rasulullah memperlakukan Halimah dengan kasih dan penghormatan. Suatu hari di masa paceklik, Halimah datang kepada Rasulullah untukLanjutkan membaca “Perlakuan Istimewa Rasulullah Kepada Wanita-Wanita Yang Telah Mengasuhnya”

Keutamaan Membaca Shalawat

Keutamaan Membaca Shalawat Muhammad adalah makhluk Allah yang paling mulia. Sungguh tidak ada makhluk mana pun yang melebihi kemuliaan Muhammad Saw. di sisi-Nya. Allah sangat mencintai Nabi Muhamamd, dan tidak ada makhluk mana pun yang lebih Ia cintai dari padanya. Muhammad adalah alasan Allah menciptakan alam semesta raya. Jika bukan karena Muhamamad maka alam semestaLanjutkan membaca “Keutamaan Membaca Shalawat”