Lima Perkara Yang Harus Diketahui Oleh Seorang Mukmin

 1. Rasululah Saw. bersabda, barangsiapa yang meremahkan lima perkara, maka ia akan merugi di dalam lima perkara:
 • Siapa yang meremehkan ulama, berarti ia merugikan agamanya.
 • Siapa yang meremehkan penguasa, ia akan merugi dunianya.
 • Siapa yang menjauhi tetangga, ia akan merugi dari pertolongannya.
 • Siapa yang meremehkan karib kerabat, ia akan merugi dari kasih-sayang mereka.
 • Siapa yang meremehkan keluarganya, ia akan merugi dari kehidupan yang membahagiakan.
 1. Rasulullah Saw. bersabda, akan datang suatu masa, dimana umatku akan mencintai lima dan melupakan yang lima:
 • Mereka akan mencintai dunia, dan melupakan akhirat.
 • Mereka akan mencintai hidup, dan melupakan mati.
 • Mereka akan mencintai harta, dan melupakan hari perhitungan amal.
 • Mereka akan mencintai istana dan melupakan kubur.
 • Mereka akan mencintai makhluk, dan melupakan Al-Khalik.
 1. Rasulullah Saw. bersabda, Allah tidak akan memberikan lima perkara kepada hamba-Nya, kecuali jika ia bersedia melakukan lima perkara:
 • Jika seorang hamba bersedia bersyukur, maka Allah akan memeberinya tambahan.
 • Jika seorang hamba bersedia berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya.
 • Jika seorang hamba bersedia taubat, maka Allah akan menerima taubatnya.
 • Jika seorang hamba bersedia istighfar, maka Allah akan memberi ampunan.
 • Jika seorang hamba bersedia sedekah, maka Allah akan memberikan berkah.
 1. Sayyidina Abu Bakar Ra. berkata, kegelapan itu ada lima, dan penerangnya juga ada lima:
 • Cinta dunia dalah kegelapan, dan penerangnya adalah takwa kepada Allah.
 • Dosa adalah kegelapan, penerangnya adalah taubat kepada Allah.
 • Kubur adalah kegelapan, penerangnya adalah banyak membaca kalimah thayyibah.
 • Akhirat adalah kegelapan, penerangnya adalah amal kebaikan.
 • Shirathal mustaqim adalah gelap, penerangnya adalah keyakinan yang teguh kepada Allah.
 1. Sayyidina Utsman bin Affan Ra. berkata, ada lima tanda orang yang bertakwa:
 • Bergaul dengan orang-orang yang saleh.
 • Dapat menjaga lisan dan syahwatnya.
 • Ridha atas segala ujian dan cobaan.
 • Bersikap hati-hati dalam makanan, minuman, perkataan, dan perbuatannya.
 • Berprasangkan baik kepada semua orang.
 1. Sayyidina Ali bin Abi Thalib Ra. berkata, ada lima perkara, apabila seseorang mampu melakukannya maka ia termasuk golongan orang saleh:
 • Memiliki sikap rendah hati.
 • Tidak tamak terhadap urusan-urusan duniawi.
 • Tidak bakhil.
 • Tidak mengharapkan pujian atas suatu kebaikan yang telah dilakukannya.
 • Tidak mengagumi diri sendiri.
 1. Abdullah bin Amr bin ‘Ash berkata, ada lima perkara, barangsiapa yang dapat mengerjakannya, maka ia akan mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat:
 • Banyak berdzikir kepada Allah.
 • Ketika ditimpa musibah mengucapkan istirja’ (innaa lillaahi wa innaa ilahi raaji’uun).
 • Ketika mendapatkan nikmat mengucapkan hamdalah (Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin).
 • Ketika akan memulai sesuatu membaca basmallah (bismillahir rahmaanir rahiim).
 • Ketika melakukan kemaksiatan langsung beristighfar (astaghfirullaahal ‘azhiim).
 1. Hasan Bashri Ra. berkata, di dalam kitab Taurat dikatakan:
 • Sesungguhnya kekayaan itu terletak pada sifat qana’ah (ridha atas segala pemberian Allah).
 • Keselamatan itu terletak pada ‘uzlah (menjauhkkan diri dari manusia).
 • Kehormatan itu terletak pada tidak menuruti hawa nafsu.
 • Kesenangan yang abadi itu hanya ada di surga.
 • Kesabaran di dunia akan menyebabkan keselamatan di akhirat kelak.
 1. Yahya bin Mu’adz ar-Razi berkata:
 • Barangsiapa yang banyak makannya, pasti akan gemuk,
 • Barangsiapa yang gemuk akan tampak lebih sehat,
 • Barangsiapa yang tampak lebih sehat, lebih banyak dosanya,
 • Barangsiapa yang banyak dosanya, hatinya pasti kotor,
 • Barangsiapa yang kotor hatinya, pasti celaka dunia akhirat.
 1. Sufyan Ats-Tsauri berkata, orang fakir yang sabar memiliki lima sifat yang terpuji:
 • Jiwa yang tenang
 • Hati yang tentram
 • Ibadah yang mantap.
 • Perhitungan amal yang ringan.
 • Kedudukan yang tinggi di surga.

Sementara orang kaya yang tidak bersyukur, juga memiliki lima sifat:

 • Suka menumpuk harta.
 • Hati yang tidak tenang.
 • Ibadahnya untuk tujuan dunia.
 • Perhitungan amalnya akan berat.
 • Kedudukan yang hina di akhirat.
 1. Seorang ‘alim berkata, ada lima perkara yang menjadi obat hati:
 • Bergaul dengan orang-orang saleh.
 • Banyak membaca Al-Qur’an
 • Makan makanan yang halal.
 • Shalat di tengah malam.
 • Selalu mengoreksi diri sendiri, baik di siang hari maupun malam hari.
 1. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ada lima sifat tercela bagi orang yang mengumpulkan harta:
 • Selalu menghayal.
 • Selalu merasa lebih hebat dari orang lain.
 • Terlau tamak.
 • Tidak memiliki sifat wara’ (berhati-hati dari perkara syubhat).
 • Melupakan urusan akhirat.

Syaikh Nawawi Al-Bantani, Nashaihul Ibaad

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: